wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_customize_url › WordPress Function

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
wp_customize_url ( $stylesheet = '' )
Parametry:
  • (string) $stylesheet Optional. Theme to customize. Defaults to active theme. The theme's stylesheet will be urlencoded if necessary.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns a URL to load the Customizer.Źródło

function wp_customize_url( $stylesheet = '' ) {
	$url = admin_url( 'customize.php' );
	if ( $stylesheet ) {
		$url .= '?theme=' . urlencode( $stylesheet );
	}
	return esc_url( $url );
}