Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_customize_preview ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
is_customize_preview ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if the site is being previewed in the Customizer, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether the site is being previewed in the Customizer.Źródło

function is_customize_preview() {
	global $wp_customize;

	return ( $wp_customize instanceof WP_Customize_Manager ) && $wp_customize->is_preview();
}