wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_signature_hosts › Filtr WordPress Hooks

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_signature_hosts', array( 'wordpress.org', 'downloads.wordpress.org', 's.w.org' )
Parametry:
  • (string[]) $hostnames List of hostnames.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of hosts which should have Signature Verification attempted on.

Źródło

$signed_hostnames = apply_filters( 'wp_signature_hosts', array( 'wordpress.org', 'downloads.wordpress.org', 's.w.org' ) );