Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_signature_softfail ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_signature_softfail', true, $url )
Parametry: (2)
  • (bool) $signature_softfail If a softfail is allowed.
    Wymagane: Tak
  • (string) $url The url being accessed.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether Signature Verification failures should be allowed to soft fail.

WARNING: This may be removed from a future release.

Źródło

apply_filters( 'wp_signature_softfail', true, $url )