Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_resource_hints ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_resource_hints', $urls, $relation_type )
Parametry: (2)
  • (array) $urls URLs to print for resource hints.
    Wymagane: Tak
  • (string) $relation_type The relation type the URLs are printed for, e.g. 'preconnect' or 'prerender'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters domains and URLs for resource hints of relation type.

Źródło

$urls = apply_filters( 'wp_resource_hints', $urls, $relation_type );