Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_enqueue_scripts ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_enqueue_scripts' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when scripts and styles are enqueued.

Źródło

do_action( 'wp_enqueue_scripts' );