Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_print_scripts ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_print_scripts' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-includes/functions.wp-scripts.php

Źródło

do_action( 'wp_print_scripts' );