wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_playlist_scripts › WordPress Function

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
wp_playlist_scripts ( $type )
Parametry:
  • (string) $type Type of playlist. Accepts 'audio' or 'video'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Outputs and enqueues default scripts and styles for playlists.Źródło

function wp_playlist_scripts( $type ) {
	wp_enqueue_style( 'wp-mediaelement' );
	wp_enqueue_script( 'wp-playlist' );
	?>
<!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('<?php echo esc_js( $type ); ?>');</script><![endif]-->
	<?php
	add_action( 'wp_footer', 'wp_underscore_playlist_templates', 0 );
	add_action( 'admin_footer', 'wp_underscore_playlist_templates', 0 );
}