Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.print_scripts_array ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'print_scripts_array', $this->to_do )
Parametry:
  • (string[]) $to_do An array of script dependency handles.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of script dependencies left to print.

Źródło

$this->to_do = apply_filters( 'print_scripts_array', $this->to_do );