Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.enqueue_embed_scripts ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'enqueue_embed_scripts' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when scripts and styles are enqueued for the embed iframe.

Źródło

do_action( 'enqueue_embed_scripts' );