Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_enqueue_scripts ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
wp_enqueue_scripts ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Wrapper for do_action('wp_enqueue_scripts')

Allows plugins to queue scripts for the front end using wp_enqueue_script(). Runs first in wp_head() where all is_home(), is_page(), etc. functions are available.Źródło

function wp_enqueue_scripts() {
	/**
	 * Fires when scripts and styles are enqueued.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 */
	do_action( 'wp_enqueue_scripts' );
}