Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dequeue_script ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_dequeue_script ( $handle )
Parametry:
  • (string) $handle Name of the script to be removed.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • WP_Dependencies::dequeue()
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove a previously enqueued script.Źródło

function wp_dequeue_script( $handle ) {
	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );

	wp_scripts()->dequeue( $handle );
}