Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_terms_checklist_args ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_terms_checklist_args', $args, $post_id )
Parametry: (2)
  • (array) $args An array of arguments.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id The post ID.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_terms_checklist()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the taxonomy terms checklist arguments.

Źródło

$params = apply_filters( 'wp_terms_checklist_args', $args, $post_id );