wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_word_count_type › WordPress Function

Od6.2.0
Przestarzałyn/a
wp_get_word_count_type ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Locale-specific word count type. Possible values are `characters_excluding_spaces`, `characters_including_spaces`, or `words`. Defaults to `words`.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the word count type based on the locale.Źródło

function wp_get_word_count_type() {
	global $wp_locale;

	if ( ! ( $wp_locale instanceof WP_Locale ) ) {
		// Default value of WP_Locale::get_word_count_type().
		return 'words';
	}

	return $wp_locale->get_word_count_type();
}