Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._get_term_hierarchy ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
_get_term_hierarchy ( $taxonomy )
Dostęp:
 • private
Parametry:
 • (string) $taxonomy Taxonomy name.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (array) Empty if $taxonomy isn't hierarchical or returns children as Term IDs.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves children of taxonomy as Term IDs.Źródło

function _get_term_hierarchy( $taxonomy ) {
	if ( ! is_taxonomy_hierarchical( $taxonomy ) ) {
		return array();
	}
	$children = get_option( "{$taxonomy}_children" );

	if ( is_array( $children ) ) {
		return $children;
	}
	$children = array();
	$terms  = get_terms(
		array(
			'taxonomy'        => $taxonomy,
			'get'          => 'all',
			'orderby'        => 'id',
			'fields'         => 'id=>parent',
			'update_term_meta_cache' => false,
		)
	);
	foreach ( $terms as $term_id => $parent ) {
		if ( $parent > 0 ) {
			$children[ $parent ][] = $term_id;
		}
	}
	update_option( "{$taxonomy}_children", $children );

	return $children;
}