Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_trusted_keys ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_trusted_keys', $trusted_keys )
Parametry:
  • (array) $trusted_keys The trusted keys that may sign packages.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the valid Signing keys used to verify the contents of files.

Źródło

return apply_filters( 'wp_trusted_keys', $trusted_keys );