Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._get_cron_array ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
_get_cron_array ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (false|array) CRON info array.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve cron info array option.Źródło

function _get_cron_array() {
	$cron = get_option( 'cron' );
	if ( ! is_array( $cron ) ) {
		return false;
	}

	if ( ! isset( $cron['version'] ) ) {
		$cron = _upgrade_cron_array( $cron );
	}

	unset( $cron['version'] );

	return $cron;
}