Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__return_empty_array ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
__return_empty_array ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) Empty array.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns an empty array.

Useful for returning an empty array to filters easily.Źródło

function __return_empty_array() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionDoubleUnderscore
	return array();
}