Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__return_empty_string ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
__return_empty_string ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Empty string.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns an empty string.

Useful for returning an empty string to filters easily.Źródło

function __return_empty_string() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionDoubleUnderscore,PHPCompatibility.FunctionNameRestrictions.ReservedFunctionNames.FunctionDoubleUnderscore
	return '';
}