Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__return_zero ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
__return_zero ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (int) 0.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns 0.

Useful for returning 0 to filters easily.Źródło

function __return_zero() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionDoubleUnderscore,PHPCompatibility.FunctionNameRestrictions.ReservedFunctionNames.FunctionDoubleUnderscore
	return 0;
}