Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__return_false ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
__return_false ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (false) False.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns false.

Useful for returning false to filters easily.Źródło

function __return_false() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionDoubleUnderscore,PHPCompatibility.FunctionNameRestrictions.ReservedFunctionNames.FunctionDoubleUnderscore
	return false;
}