Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__return_null ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
__return_null ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (null) Null value.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns null.

Useful for returning null to filters easily.Źródło

function __return_null() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionDoubleUnderscore
	return null;
}