Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__return_true ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
__return_true ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (true) True.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns true.

Useful for returning true to filters easily.Źródło

function __return_true() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionDoubleUnderscore,PHPCompatibility.FunctionNameRestrictions.ReservedFunctionNames.FunctionDoubleUnderscore
	return true;
}