Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._set_cron_array ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
_set_cron_array ( $cron )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $cron Cron info array from _get_cron_array().
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if cron array updated, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 5.1.0

Updates the CRON option with the new CRON array.Źródło

function _set_cron_array( $cron ) {
	$cron['version'] = 2;
	return update_option( 'cron', $cron );
}