Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._get_custom_object_labels ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
_get_custom_object_labels ( $object, $nohier_vs_hier_defaults )
Dostęp:
 • private
Parametry: (2)
 • (object) $object A custom-something object.
  Wymagane: Tak
 • (array) $nohier_vs_hier_defaults Hierarchical vs non-hierarchical default labels.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (object) Object containing labels for the given custom-something object.
Zdefiniowane na:
Codex:

Build an object with custom-something object (post type, taxonomy) labels out of a custom-something objectŹródło

function _get_custom_object_labels( $object, $nohier_vs_hier_defaults ) {
	$object->labels = (array) $object->labels;

	if ( isset( $object->label ) && empty( $object->labels['name'] ) ) {
		$object->labels['name'] = $object->label;
	}

	if ( ! isset( $object->labels['singular_name'] ) && isset( $object->labels['name'] ) ) {
		$object->labels['singular_name'] = $object->labels['name'];
	}

	if ( ! isset( $object->labels['name_admin_bar'] ) ) {
		$object->labels['name_admin_bar'] = isset( $object->labels['singular_name'] ) ? $object->labels['singular_name'] : $object->name;
	}

	if ( ! isset( $object->labels['menu_name'] ) && isset( $object->labels['name'] ) ) {
		$object->labels['menu_name'] = $object->labels['name'];
	}

	if ( ! isset( $object->labels['all_items'] ) && isset( $object->labels['menu_name'] ) ) {
		$object->labels['all_items'] = $object->labels['menu_name'];
	}

	if ( ! isset( $object->labels['archives'] ) && isset( $object->labels['all_items'] ) ) {
		$object->labels['archives'] = $object->labels['all_items'];
	}

	$defaults = array();
	foreach ( $nohier_vs_hier_defaults as $key => $value ) {
		$defaults[ $key ] = $object->hierarchical ? $value[1] : $value[0];
	}
	$labels     = array_merge( $defaults, $object->labels );
	$object->labels = (object) $object->labels;

	return (object) $labels;
}