Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_image_editors ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_image_editors', array( 'WP_Image_Editor_Imagick', 'WP_Image_Editor_GD' )
Parametry:
  • (array) $image_editors List of available image editors. Defaults are 'WP_Image_Editor_Imagick', 'WP_Image_Editor_GD'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of image editing library classes.

Źródło

$implementations = apply_filters( 'wp_image_editors', array( 'WP_Image_Editor_Imagick', 'WP_Image_Editor_GD' ) );