Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_image_meta_replace_original ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
_wp_image_meta_replace_original ( $saved_data, $original_file, $image_meta, $attachment_id )
Dostęp:
 • private
Parametry: (4)
 • (array) $saved_data The data returned from WP_Image_Editor after successfully saving an image.
  Wymagane: Tak
 • (string) $original_file Path to the original file.
  Wymagane: Tak
 • (array) $image_meta The image meta data.
  Wymagane: Tak
 • (int) $attachment_id The attachment post ID.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (array) The updated image meta data.
Zdefiniowane na:
Codex:

Updates the attached file and image meta data when the original image was edited.Źródło

function _wp_image_meta_replace_original( $saved_data, $original_file, $image_meta, $attachment_id ) {
	$new_file = $saved_data['path'];

	// Update the attached file meta.
	update_attached_file( $attachment_id, $new_file );

	// Width and height of the new image.
	$image_meta['width'] = $saved_data['width'];
	$image_meta['height'] = $saved_data['height'];

	// Make the file path relative to the upload dir.
	$image_meta['file'] = _wp_relative_upload_path( $new_file );

	// Store the original image file name in image_meta.
	$image_meta['original_image'] = wp_basename( $original_file );

	return $image_meta;
}