Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_send_to_editor ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'media_send_to_editor', $html, $id, $attachment )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/media.php

Źródło

$html = apply_filters( 'media_send_to_editor', $html, $id, $attachment );