wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_preload_dialogs › WordPress Function

Odn/a
Przestarzały3.3.0
wp_preload_dialogs ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Preloads TinyMCE dialogs.Źródło

function wp_preload_dialogs() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'wp_editor()' );
}