Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_allowed_protocols ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
wp_allowed_protocols ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string[]) Array of allowed protocols. Defaults to an array containing 'http', 'https', 'ftp', 'ftps', 'mailto', 'news', 'irc', 'gopher', 'nntp', 'feed', 'telnet', 'mms', 'rtsp', 'sms', 'svn', 'tel', 'fax', 'xmpp', 'webcal', and 'urn'. This covers all common link protocols, except for 'javascript' which should not be allowed for untrusted users.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.3.0
  • 4.7.0
  • 5.3.0

Retrieve a list of protocols to allow in HTML attributes.Źródło

function wp_allowed_protocols() {
	static $protocols = array();

	if ( empty( $protocols ) ) {
		$protocols = array( 'http', 'https', 'ftp', 'ftps', 'mailto', 'news', 'irc', 'gopher', 'nntp', 'feed', 'telnet', 'mms', 'rtsp', 'sms', 'svn', 'tel', 'fax', 'xmpp', 'webcal', 'urn' );
	}

	if ( ! did_action( 'wp_loaded' ) ) {
		/**
		 * Filters the list of protocols allowed in HTML attributes.
		 *
		 * @since 3.0.0
		 *
		 * @param array $protocols Array of allowed protocols e.g. 'http', 'ftp', 'tel', and more.
		 */
		$protocols = array_unique( (array) apply_filters( 'kses_allowed_protocols', $protocols ) );
	}

	return $protocols;
}