Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_tiny_mce_init ›

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_tiny_mce_init', self::$mce_settings )
Parametry:
  • (array) $mce_settings TinyMCE settings array.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after tinymce.js is loaded, but before any TinyMCE editor instances are created.

Źródło

do_action( 'wp_tiny_mce_init', self::$mce_settings );