Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.tiny_mce_plugins ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'tiny_mce_plugins', $tinymce_plugins, 'classic-block' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$tinymce_plugins = apply_filters( 'tiny_mce_plugins', $tinymce_plugins, 'classic-block' );