Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.teeny_mce_buttons ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'teeny_mce_buttons', array( 'bold', 'italic', 'underline', 'blockquote', 'strikethrough', 'bullist', 'numlist', 'alignleft', 'aligncenter', 'alignright', 'undo', 'redo', 'link', 'fullscreen' )
Parametry: (2)
  • (array) $buttons An array of teenyMCE buttons.
    Wymagane: Tak
  • (string) $editor_id Unique editor identifier, e.g. 'content'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of teenyMCE buttons (Text tab).

Źródło

$mce_buttons   = apply_filters( 'teeny_mce_buttons', array( 'bold', 'italic', 'underline', 'blockquote', 'strikethrough', 'bullist', 'numlist', 'alignleft', 'aligncenter', 'alignright', 'undo', 'redo', 'link', 'fullscreen' ), $editor_id );