Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mce_buttons_2 ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'mce_buttons_2', $toolbar2, 'classic-block' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$toolbar2 = apply_filters( 'mce_buttons_2', $toolbar2, 'classic-block' );