Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mce_buttons_3 ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'mce_buttons_3', array()
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$toolbar3 = apply_filters( 'mce_buttons_3', array(), 'classic-block' );