Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mce_buttons_4 ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'mce_buttons_4', array()
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$toolbar4 = apply_filters( 'mce_buttons_4', array(), 'classic-block' );