Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._media_button ›

Odn/a
Przestarzały3.5.0
_media_button ( $title, $icon, $type, $id )
Zdefiniowane na:
Codex:

This was once used to display a media button.

Now it is deprecated and stubbed.Źródło

function _media_button($title, $icon, $type, $id) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0' );
}