Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mce_buttons ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'mce_buttons', $toolbar1, 'classic-block' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$toolbar1 = apply_filters( 'mce_buttons', $toolbar1, 'classic-block' );