Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_buttons ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'media_buttons', $editor_id )
Parametry:
  • (string) $editor_id Unique editor identifier, e.g. 'content'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the default media button(s) are displayed.

Źródło

do_action( 'media_buttons', $editor_id );