Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._mce_set_direction ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
_mce_set_direction ( $mce_init )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $mce_init MCE settings array.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Direction set for 'rtl', if needed by locale.
Zdefiniowane na:
Codex:

Set the localized direction for MCE plugin.

Will only set the direction to 'rtl', if the WordPress locale has the text direction set to 'rtl'.

Fills in the 'directionality' setting, enables the 'directionality' plugin, and adds the 'ltr' button to 'toolbar1', formerly 'theme_advanced_buttons1' array keys. These keys are then returned in the $mce_init (TinyMCE settings) array.Źródło

function _mce_set_direction( $mce_init ) {
	if ( is_rtl() ) {
		$mce_init['directionality'] = 'rtl';
		$mce_init['rtl_ui']         = true;

		if ( ! empty( $mce_init['plugins'] ) && strpos( $mce_init['plugins'], 'directionality' ) === false ) {
			$mce_init['plugins'] .= ',directionality';
		}

		if ( ! empty( $mce_init['toolbar1'] ) && ! preg_match( '/\bltr\b/', $mce_init['toolbar1'] ) ) {
			$mce_init['toolbar1'] .= ',ltr';
		}
	}

	return $mce_init;
}