Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.after_wp_tiny_mce ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'after_wp_tiny_mce', self::$mce_settings )
Parametry:
  • (array) $mce_settings TinyMCE settings array.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after any core TinyMCE editor instances are created.

Źródło

do_action( 'after_wp_tiny_mce', self::$mce_settings );