Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_prepare_themes_for_js ›

Od3.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_prepare_themes_for_js', $prepared_themes )
Parametry:
  • (array) $prepared_themes Array of theme data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the themes prepared for JavaScript, for themes.php.

Could be useful for changing the order, which is by name by default.

Źródło

$prepared_themes = apply_filters( 'wp_prepare_themes_for_js', $prepared_themes );