Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_imagecreatetruecolor ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
wp_imagecreatetruecolor ( $width, $height )
Parametry: (2)
  • (int) $width Image width in pixels.
    Wymagane: Tak
  • (int) $height Image height in pixels..
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (resource) The GD image resource.
Zdefiniowane na:
Codex:

Create new GD image resource with transparency supportŹródło

function wp_imagecreatetruecolor( $width, $height ) {
	$img = imagecreatetruecolor( $width, $height );
	if ( is_resource( $img ) && function_exists( 'imagealphablending' ) && function_exists( 'imagesavealpha' ) ) {
		imagealphablending( $img, false );
		imagesavealpha( $img, true );
	}
	return $img;
}