Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_update_network_counts ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_update_network_counts ( $network_id = null )
Parametry:
  • (int|null) $network_id ID of the network. Default is the current network.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.8.0

Update the network-wide counts for the current network.Źródło

function wp_update_network_counts( $network_id = null ) {
	wp_update_network_user_counts( $network_id );
	wp_update_network_site_counts( $network_id );
}