Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_update_network_site_counts ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
wp_update_network_site_counts ( $network_id = null )
Parametry:
 • (int|null) $network_id ID of the network. Default is the current network.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.8.0

Update the network-wide site count.Źródło

function wp_update_network_site_counts( $network_id = null ) {
	$network_id = (int) $network_id;
	if ( ! $network_id ) {
		$network_id = get_current_network_id();
	}

	$count = get_sites(
		array(
			'network_id'       => $network_id,
			'spam'          => 0,
			'deleted'        => 0,
			'archived'        => 0,
			'count'         => true,
			'update_site_meta_cache' => false,
		)
	);

	update_network_option( $network_id, 'blog_count', $count );
}