Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_update_network_user_counts ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
wp_update_network_user_counts ( $network_id = null )
Parametry:
  • (int|null) $network_id ID of the network. Default is the current network.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.8.0

Update the network-wide user count.Źródło

function wp_update_network_user_counts( $network_id = null ) {
	global $wpdb;

	$count = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(ID) as c FROM $wpdb->users WHERE spam = '0' AND deleted = '0'" );
	update_network_option( $network_id, 'user_count', $count );
}