Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_schedule_update_network_counts ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_schedule_update_network_counts ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Schedule update of the network-wide counts for the current network.Źródło

function wp_schedule_update_network_counts() {
	if ( ! is_main_site() ) {
		return;
	}

	if ( ! wp_next_scheduled( 'update_network_counts' ) && ! wp_installing() ) {
		wp_schedule_event( time(), 'twicedaily', 'update_network_counts' );
	}
}