Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_privacy_exports_url ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
wp_privacy_exports_url ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Exports directory URL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the URL of the directory used to store personal data export files.Źródło

function wp_privacy_exports_url() {
	$upload_dir  = wp_upload_dir();
	$exports_url = trailingslashit( $upload_dir['baseurl'] ) . 'wp-personal-data-exports/';

	/**
	 * Filters the URL of the directory used to store personal data export files.
	 *
	 * @since 4.9.6
	 *
	 * @param string $exports_url Exports directory URL.
	 */
	return apply_filters( 'wp_privacy_exports_url', $exports_url );
}