Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_privacy_policy_url ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
get_privacy_policy_url ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (string) The URL to the privacy policy page. Empty string if it doesn't exist.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the URL to the privacy policy page.Źródło

function get_privacy_policy_url() {
	$url      = '';
	$policy_page_id = (int) get_option( 'wp_page_for_privacy_policy' );

	if ( ! empty( $policy_page_id ) && get_post_status( $policy_page_id ) === 'publish' ) {
		$url = (string) get_permalink( $policy_page_id );
	}

	/**
	 * Filters the URL of the privacy policy page.
	 *
	 * @since 4.9.6
	 *
	 * @param string $url      The URL to the privacy policy page. Empty string
	 *                if it doesn't exist.
	 * @param int  $policy_page_id The ID of privacy policy page.
	 */
	return apply_filters( 'privacy_policy_url', $url, $policy_page_id );
}