wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_privacy_policy_template › WordPress Function

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
get_privacy_policy_template ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Full path to privacy policy template file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves path of Privacy Policy page template in current or parent template.

The template hierarchy and template path are filterable via the {@see '$type_template_hierarchy'} and {@see '$type_template'} dynamic hooks, where $type is 'privacypolicy'.


Źródło

function get_privacy_policy_template() {
	$templates = array( 'privacy-policy.php' );

	return get_query_template( 'privacypolicy', $templates );
}